ARTICLE-INFO  

 

Artikelinfo Offline
Cebeo export programma
  • Downloaden Cebeo artikelbestand met nettoprijzen.
  • Verschillende formaten (dbf, xml, txt, csv, xls, xlsx) mogelijk.
  • Beschikbaar voor e-shop gebruikers.
  • Meer info (http://b2b.cebeo.be/export)

Artikelinfo Online
XML webservices

 

SAP Open Catalog Interface (OCI)

 

Ariba punchout